دوشنبه، بهمن ۲۲، ۱۳۸۶

عمو زنجیرباف در میدان آزادی

رئیس جمهور: آیا به كسی اجازه سازش در حقوق خود را می‌دهید؟
مردم همیشه در صحنه: نـــــــــــــــــــــــــــــــــــه خیـــــــــــــــــــــــــــــــــر!!!!!

***

زنجیر منو بافتی؟
...

هیچ نظری موجود نیست: