دوشنبه، اردیبهشت ۰۹، ۱۳۸۷

پیتزای قرمه‌سبزی!!

اگر دیدی در مترو پسری هدفون به گوش که به نقطه‌ای خیره شده، ناگهان و بدون هیچ دلیلی پقققی می‌زند زیر خنده، و مردم هم با لبخندی ترحم‌انگیز به او نگاه عاقل اندر سفیه می‌کنند، دو حالت دارد:
یا طرف دیوانه و خل‌وضع است، یا مثل من در حال گوش کردن به یکی از ٱهنگهای کیوسک است!!

هیچ نظری موجود نیست: